Eikesmalmaur.

Eikesmalmaur danner små kolonier under bark av tørre greiner på eik og andre trær. I Norge er arten kjent fra noen varme edelløvskogsområder på Østlandet. Arten er svært vanskelig å skille fra småsmalmaur.

Eikesmalmaur Leptothorax gredleri Mayr, 1855
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.