Håret smalmaur.

Håret smalmaur er en av Norges aller vanligste maurarter og utnytter et vidt spekter av naturtyper og finnes i hele landet fra kyst til lavalpin sone i fjellet. Den finnes både i myr og på tørr mark, men også i død ved. Arten er liten, smal og nokså mørkt rødbrun i fargen.

Håret smalmaur Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.