Stilkvepser: Nylanderia vividula.

Nylanderia vividula er en innført art som ofte spres til nye områder med plantemateriale. Slekten Nylanderia tilhører bitemaur Formicinae og har i overkant av 130 kjente arter. Den er nylig splittet fra den nærstående slekten Paratrechina. Gruppen er økologisk viktig og har en nærmest verdensomspennende utbredelse, men med dominans i tropiske og subtropiske strøk. 

Nylanderia vividula (Nylander, 1846)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.