Variabelen 9TD Terskeldyp angir største dybde på terskelen ved munningen av en fjord.