Hoppebørstehalene utgjør den mest basale ordenen innenfor insektene og gir en god indikasjon på hvordan urinsektet må ha sett ut. Hoppebørstehalene er små, avlange insekter med skjellkledd kropp. Antennene er lange, og på bakkroppsspissen har de tre lange, mangeleddete haletråder. Hoppebørstehalene er primitivt vingeløse og har såkalt ametabol utvikling, hvilket vil si at de gjennomgår lite forandring mellom hudskiftene foruten å bli større. Hoppebørstehalene var tidligere del av en større orden, Thysanura, som også omfattet børstehalene (Zygentoma). Detaljer i munndelenes bygning viser imidlertid at de ekte børstehalene er nærmere beslektet med vingede insekter enn med hoppebørstehalene.

Hoppebørstehaler Archaeognatha
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Underordnede taksoner
SubType
Tags
Underordnede navn
SubType
Tags