Vepsene utgjør den nest største insektordenen, og kan forventes å være den største når også ubeskrevne arter regnes med. Vepsene oppviser enorm variasjon i levevis, men det store flertallet av artene lever som parasittoider på andre leddyr. Blant parasittoidene finner man verdens minste flygende insekt, en dvergveps med kroppslengde på bare 0,15 mm. Vepsene er imidlertid best kjent for de sosiale artene innenfor broddvepsgruppene maur, bier, humler og stikkveps. De sosiale vepsene danner kolonier av hunnlige arbeidere som ledes av én eller flere dronninger. Sosiale veps spiller flere nøkkelroller i økosystemet. Maur og stikkveps er viktige predatorer, mens bier og humler spiller en ekstremt viktig rolle som pollinatorer både i naturen og i landbruket.

Vepser Hymenoptera
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Underordnede taksoner
SubType
Tags
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus og Chrysis angustula
Vimeo video: Chrysis angustula og Symmorphus bifasciatus
Vimeo video: Coelioxys conica og Megachile circumcincta
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus og Chrysis angustula
Vimeo video: Trichiosoma 5
Underordnede navn
SubType
Tags