Tripsene er en liten orden med små, overveiende plantelevende insekter. Trips er langstrakte, bløte dyr med sugende munndeler som de bruker til å ta opp plantesaft og i sjeldnere tilfeller sopp- eller dyrevev. De fleste trips har vinger, og disse har en spesiell utforming som gjør tripsene lette å kjenne igjen. Både fram- og bakvingen er svært smal, og er kantet med lange hår som bidrar til å øke løftearealet. Trips er best kjent som skadedyr på nytteplanter. Mindre kjent er at tripsene, i likhet med veps og termitter, er blant de få insektgruppene som har utviklet ekte sosiale samfunn.

Trips Thysanoptera
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Underordnede taksoner
SubType
Tags
Underordnede navn
SubType
Tags