• | Hallvard Elven

Øyenstikkerne omfatter noen av de største insektene i norsk natur. Alle artene er rovlevende, og alle er tilknyttet ferskvannsmiljøer. Øyenstikkerne har ufullstendig forvandling, og de akvatiske nymfene lever for det meste i stillestående eller stilleflytende vann hvor de livnærer seg som rovdyr på bunnen og i vegetasjonen. De voksne insektene er landlevende; de har to par vinger, langstrakt bakkropp og et svært bevegelig hode med store fasettøyne. De er suverene luftakrobater og tilbringer mye av tiden sin på vingene på jakt etter bytter eller partnere. De oppholder seg vanligvis nær vann men kan også påtreffes i andre miljøer. Flere arter er kjent å trekke over lange avstander. De norske øyenstikkerne deles i to underordener: vannymfer (Zygoptera) og øyenstikkere og libeller (Anisoptera). De to gruppene skilles blant annet ved at vannymfene er i stand til å legge vingene bakover langs kroppen i hvile. Vannymfene er også generelt mindre og spinklere bygget enn øyenstikkerne og libellene.

Øyenstikkere Odonata
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Underordnede taksoner
SubType
Tags
Vimeo video: Aeshna juncea
Vimeo video: Calopteryx virgo
Vimeo video: Pyrrhosoma nymphula
Vimeo video: Sympetrum striolatum
Underordnede navn
SubType
Tags