• | Hallvard Elven

Billene utgjør den største insektordenen. De har inntatt nær sagt alle land- og ferskvannsmiljøer og oppviser en enorm variasjon i utseende og levevis. De fleste biller har et hardt ytre skjelett, og karakteristisk for billene er at framvingene er omdannet til harde dekkvinger som danner et beskyttende skjold over bakkroppen. Bakvingene er vanligvis funksjonelle og ligger brettet sammen under dekkvingene når de ikke er i bruk. Biller har bitende munndeler, vanligvis velutviklede fasettøyne, og antenner av meget variabel utforming. De har tre par velutviklede brystbein. Det fremre brystsegmentet danner et kraftig ryggskjold (pronotum) foran dekkvingene. De to bakre er sammensveiset med bakkroppen og dekkes på ryggsiden så å si helt av dekkvingene. Billene har fullstendig forvandling, og larvene oppviser i likhet med de voksne stor variasjon i utseende og levevis.

Biller Coleoptera
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Underordnede taksoner
SubType
Tags
Vimeo video: Sinodendron cylindricum
Vimeo video: Anthrenus museorum
Vimeo video: Mordella aculeata
Vimeo video: Amphimallon solstitiale
Vimeo video: Oedemera lurida 5
Underordnede navn
SubType
Tags