Støvlusene er en liten orden med små sopp-, alge og detritusspisende insekter som kan påtreffes i de fleste landmiljøer. De er især vanlige på trestammer, i løvverk og på bar. Mange arter lever innendørs, deriblant boklusene (familie Liposcelididae). Støvlusene har myk kropp og stort hode med lange antenner, vanligvis velutviklede, utstående fasettøyne, fremtredende munnskjold og bitende munndeler. De har vanligvis to par vinger, men vingene kan også være reduserte eller mangle helt. Vingeløshet er spesielt vanlig blant innendørs arter. Ofte er hannene vingede mens hunnene er vingeløse, og hos enkelte arter kan begge kjønn opptre i flere vingemorfer. Sammen med de ekte lusene (orden Phthiraptera) utgjør støvlusene den naturlige (monofyletiske) gruppen Psocodea. Unikt for denne gruppen er at medlemmene kan ta opp fuktighet direkte fra atmosfæren gjennom en spesiell anordning på munndelene, noe som gjør at de kan leve i svært tørre miljøer. Støvlusene alene utgjør ikke en naturlig gruppe, da de ekte lusene later til å ha evolvert fra støvlus i underordenen Troctomorpha.

Støvlus Psocoptera
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Underordnede taksoner
SubType
Tags
Underordnede navn
SubType
Tags