• | Hallvard Elven

Loppene er en middels stor orden med små, brune til svarte insekter som lever som blodsugere i pels- og fjærdrakten til pattedyr og fugler. Lopper kjennes lett igjen på den sideveis sammenklemte kroppen som ofte er utstyrt med kraftige, bakoverrettede hårkammer. Beina er utviklet til kraftige hoppebein. Loppene har fullstendig utvikling, og de lange, slanke og blinde larvene lever av forskjellig organisk avfall i vertens bol eller reir. Noen loppearter er knyttet til én bestemt vertsart, men de fleste har flere ulike verter. Lopper kan utløse allergiske reaksjoner hos mennesker og kan overføre enkelte sykdommer fra dyr til mennesker, først og fremst musetyfus, tularemi (harepest) og ekte pest.

Lopper Siphonaptera
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Underordnede taksoner
SubType
Tags
Underordnede navn
SubType
Tags