Aktuelt

 • Ledig stilling som IT-utvikler (.net) i Artsdatabanken
  Artsdatabanken har nå en ledig fast stilling som IT-utvikler (net.). Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til videre utvikling av Artsobservasjoner. Artsobservasjoner er et unikt rapporteringssystem for observasjoner av arter som har ca. 10000 aktive brukere. Versjon 2.0 ble satt i drift i mai 2015. Artsdatabanken har behov for å styrke vår kapasitet i forbindelse med vedlikehold og videreutvikling av applikasjonen.

  Artikkel Nyhetssak 19.05.2016 12:24
 • Vi trenger en bedre arealstatistikk for norsk natur
  De siste tiårene har det blitt investert mye i kartlegging av utvalgte deler av norsk natur, men en helhetlig tilnærming mangler. Resultatene er en spredt og noe tilfeldig oversikt over naturen vår, og mye av kartleggingen har vært fokusert på sjeldne og spesielt viktige naturtyper. Vi trenger imidlertid nye og mer effektive løsninger for å få en helhetlig oversikt over arealene som utgjør norsk natur. Artsdatabanken mener at en ny og mer pålitelig arealstatistikk for norsk natur vil gi samfunnet langt bedre kunnskap om naturmangfold enn hva tilfellet er i dag. Det vil hjelpe forvaltning og politikere til å ta best mulig kunnskapsbaserte beslutninger.

  Artikkel Nyhetssak 12.05.2016 08:52 12.05.2016 12:24
 • Truer ulven artsmangfoldet?
  Artsdatabanken ser av mediebildet i forkant av behandlingen av «ulvemeldinga» at enkelte trekker sammenhenger mellom forekomst av ulv og at arter blir truet på grunn av mindre beite.

  Artikkel Nyhetssak 25.04.2016 08:31 27.04.2016 08:35
 • OBS! Nedetid på Artsobservasjoner fra tirsdag 26. april
  Tirsdag 26. april kl. 0700 tas Artsobservasjoner ned og det vil ikke være mulig å rapportere funn. Tjenesten vil senest være tilbake i løpet av torsdag 28. april. Nedetiden skyldes at tjenesten og innholdet flyttes fysisk fra servere i Uppsala til våre egne servere ved NTNU i Trondheim.

  Artikkel Nyhetssak, Artsobservasjoner 22.04.2016 07:42 22.04.2016 07:47
 • Nå lanserer vi bestemmelsesnøkler på nett!
  Artsdatabanken lanserer nå bestemmelsesnøkler på nett. Først ut er nøkler til øyenstikkere og glansvinger. Nøkler til flere artsgrupper er under produksjon, så følg med fremover!

  Artikkel Nyhetssak 12.04.2016 09:27 12.04.2016 14:02
 • Kunnskapssektoren sett utenfra – Artsdatabankens høringssvar
  Onsdag 6. januar la en gruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet frem rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra».

  Artikkel Nyhetssak 11.04.2016 12:57 12.04.2016 09:28
 • GBIF data – en viktig ressurs!
  Åpne og tilgjengelige stedfestede artsdata fra såkalte samledatabaser er en viktig ressurs i forvaltning, forskning og utdanning.En ny masteroppgave fra Universitetet i Bergen er et godt eksempel på betydningen av denne type data i utdanning.

  Artikkel Nyhetssak 31.03.2016 12:28 31.03.2016 20:08
 • Vareopptelling i skogsnaturen – nye muligheter
  Hvilken skog er vanlig, og hvilken skogsnatur finnes det lite av? Hvordan utvikler dette seg over tid? Dette er noe av det Artsdatabanken ønsket å få svar på gjennom et prosjekt i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

  Artikkel Nyhetssak 31.03.2016 11:13 04.04.2016 12:42
 • Data om arter i Norge gjøres tilgjengelig internasjonalt
  Mobilisering av data fra norske institusjoner og datakilder foregår kontinuerlig, og volumet av stedfestede artsdata øker. Hos den globale dataformidleren GBIF er det nå 647,8 millioner dataposter som er tilgjengelig, hvorav 23,4 millioner er levert fra Norge. Det betyr at Norge er nr. 7 på listen over de landene som er best til å dele data. I februar var Norge det landet i verden som lastet opp flest nye data, hele 1,7 millioner poster.

  Artikkel Nyhetssak 17.03.2016 13:44 17.03.2016 14:02
 • Artsdatabanken lyser nå ut tilskudd
  Artsdatabankens hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi broer mellom vitenskap og samfunn. Som et ledd i dette arbeidet lyser vi nå ut tilskudd til flere formål.

  Artikkel Nyhetssak 10.03.2016 12:51 02.05.2016 07:05
 • Hjortedyrene er på plass i Arter på nett!
  Elg, hjort, rein og rådyr. Arter som mange av oss vet mye om. Men visste du at reinen kan lukte lav gjennom 60 cm snø, at hjortens gevir vokser 1,5 cm i døgnet, at rådyret forsinker fosterutviklingen eller at elgen i Nord-Norge er større enn sine artsfrender i sør? Og har du sett de helt unike videoopptakene av reinens hverdagsliv?

  Artikkel Nyhetssak 07.03.2016 09:57 12.04.2016 09:33
 • Mange pollinerende insekter på Rødlista - nasjonal strategi skal sikre fortsatt mangfold
  Norsk rødliste for arter 2015 viser at mange pollinerende insektarter er truet, særlig humler og bier. Stortinget behandlet den 1. mars et representantforslag om en nasjonal strategi for bier og pollinering. Stortinget fattet følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme en sak om nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter».  

  Artikkel Nyhetssak 03.03.2016 11:31 12.04.2016 09:32

1 2 3 4 5 6 7 8 25
› Se alle

1
› Se hele kalenderen