Aktuelt

 • Ivar Myklebust fortsetter som direktør i Artsdatabanken
  Ivar Myklebust (51) er ansatt som direktør i Artsdatabanken fra 1. januar 2017. Han har hatt denne stillingen i to 6-årige åremål siden januar 2005, og går nå over i en fast stilling.

  Artikkel Nyhetssak 21.10.2016 11:35 21.10.2016 11:45
 • Forskningsgruppe vil kartlegge trekket til sommerfuglen admiral - du kan bidra!
  Forskningsgruppen «Insekt migrasjon og økologi» ved Universitetet i Bern i Sveits kartlegger trekket til sommerfuglen admiral. Nå ønsker de hjelp fra deg til å skaffe mer kunnskap!

  Artikkel Nyhetssak 05.10.2016 12:47 05.10.2016 13:14
 • Få støtte til å delta på #hack4NO med Artsdatabankens data
  Du kan nå søke om å få dekt reise og opphold til årets utgave av #hack4no, som er et hackaton med åpne data fra offentlig sektor. Artsdatabanken og 12 andre statlige etater og virksomheter bidrar med data til arrangementet, som går av stabelen 28. og 29. oktober.

  Artikkel Nyhetssak 27.09.2016 13:13 04.10.2016 19:16
 • Artsprosjektet – tilskudd til nye kartleggingsprosjekter
  Artsdatabankens styre behandlet 21.september i alt 17 søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter i skog. Av disse fikk seks søknader innvilget støtte. 

  Artikkel Nyhetssak 20.09.2016 07:56 21.09.2016 10:10
 • Villrein – vurdert som truet globalt for første gang
  I forbindelse med den Internasjonale naturvernunionens (IUCN) verdenskongress på Hawaii, har IUCN oppdatert den globale rødlista for truete arter. For første gang har villrein kommet inn på den globale lista som følge av en tilbakegang på om lag 40 % siste 21-27 år.

  Artikkel Nyhetssak 19.09.2016 11:06 19.09.2016 12:58
 • Langsomme jegere på dypt vann
  Når du hører ordet rovdyr, tenker du kanskje på store pattedyr som ulv, bjørn, jerv og gaupe? Men rovdyr kan være så mangt. I dyphavet lever en svært spesiell type dyr: rovsvamper. Denne lite kjente gruppen skiller seg fra andre svamper, og lever av å fange små byttedyr som vikler seg inn i svampens fangarmer. 

  Artikkel Nyhetssak 01.09.2016 10:15 02.09.2016 09:14
 • Færre igjen, men lavere risiko for å dø ut
  Det er trolig færre storsalamandre i dag enn den noen gang har vært. Men risikoen for at arten skal dø ut er likevel lavere enn ved forrige rødliste, skriver Artsdatabanken i denne kronikken.

  Artikkel Nyhetssak 05.07.2016 13:46 05.07.2016 14:06
 • En fjerdedel av artsmangfoldet i Norge er uoppdaget
  Kunnskap om artenes taksonomi, utbredelse og økologi er grunnsteinen i en kunnskapsbasert forvaltning av biologisk mangfold. Det arbeides godt med å heve kunnskapsstatusen, men fortsatt er mye ugjort. Omkring 25 % av artsmangfoldet i Norge er fortsatt uoppdaget.

  Artikkel Nyhetssak 30.06.2016 09:02 01.09.2016 12:16
 • Torvmoser, mangfoldige tilbydere av økosystemtjenester
  Torvmosene er nyttige myrvekster som det finnes et stort mangfold av her i landet, så blir du kjent med dem kan myra bli temmelig interessant! I Arter på nett kan du se detaljrike beskrivelser av alle torvmoser i Norge pluss noen til. Med til beskrivelsene hører det også en bestemmelsesnøkkel som kan hjelpe både trent og utrent øye til å bestemme dem ned på artsnivå.

  Artikkel Nyhetssak 28.06.2016 12:10 01.09.2016 12:16
 • Ny europeisk portal for data om biologisk mangfold
  EU BON har nå lansert en prøveversjon av sin dataportal European Biodiversity Portal. Dermed har du tilgang til den største samlingen europeiske biodiversitetsdata noensinne.

  Artikkel Nyhetssak 22.06.2016 07:43 22.06.2016 07:59
 • Mer enn 2000 arter hører egentlig ikke hjemme her
  De fleste fremmede arter er harmløse, men noen av dem representerer en alvorlig risiko i norsk natur. Vi trenger nå hjelp fra myndigheter, forskningsmiljøer og vanlige folk til å styrke kunnskapen om dem, skriver Ivar Myklebust i denne kronikken.

  Artikkel Nyhetssak 20.06.2016 08:00 20.06.2016 08:05
 • Alle maur i Norge finner du nå i Arter på Nett
  Stokkmaur og rød skogmaur har du kanskje hørt om, men visste du at vi har mer enn 60, ja kanskje så mange som 70 naturlig forekommende maurarter i Norge?

  Artikkel Nyhetssak 15.06.2016 07:32 01.09.2016 12:15

1 2 3 4 5 6 7 8 26
› Se alle

1
› Se hele kalenderen