Fremmede arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Noen av dem er en trussel mot naturmangfoldet i Norge.

Harlekinmarihøne Harmonia axyridis har siden 2006 etablert seg flere steder i Norge, og er vurdert til å utgjøre svært høy risiko. Her fra Åndalsnes, Rauma kommune.

Ved å fortrenge hjemlige arter og forstyrre økosystemene, kan fremmede arter endre norsk natur. Dette gjelder først og fremst de vel 1180 fremmede artene som er i stand til å reprodusere i Norge.

Her kan du blant søke etter:

  • Utfyllende informasjon om hver art
  • I hvilke fylker det finnes fremmede arter
  • Når arten kom til Norge
  • Hvordan har de kommet hit
  • Hvilken spredning har de hatt

Få tidlig varsling om fremmede arter

Gjennom Artsdatabankens varslingstjeneste kan du få varsel om funn av fremmede arter. Du abonnerer på tjenesten, og varslene kommer på e-post.

Abonner på varslingstjenesten:

Vimeo video: Film om hagelupin

Hagelupiner er en av de mest kjente artene som er på Norsk svarteliste. I denne filmen forklarer vi litt mer om hvordan denne arten oppfører seg og sprer seg i Norge.