Nebbfluene er en liten orden med bare fem norske arter. De norske nebbfluene deles i to familier som i utseende og levevis er svært forskjellige. Skorpionfluene (Panorpidae) er middelsstore insekter med to par brunflekkete vinger. De finnes gjerne i fuktig eng- og krattvegetasjon hvor de i hovedsak livnærer seg av døde insekter. Hannen har et karakteristisk stort kjønnsorgan som minner om en skorpionhale. Snønebbfluene (Boreidae) er små insekter med reduserte vinger som lever på snøen om vinteren. Begge familiene kan kjennes på det snuteaktig forlengede hodet med bitende munndeler.

Nebbfluer Mecoptera
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Underordnede taksoner
SubType
Tags
Underordnede navn
SubType
Tags