• | Hallvard Elven

Tovingene omfatter mygg og fluer og utgjør en av de største insektordnene. Tovingene er også den mest økologisk diverse insektordenen. Karakteristisk for tovingene er at bakvingene er omdannet til svingkøller (haltere), som tjener som balanseorganer når insektet flyr. Framvingene er funksjonelle, og er normalt membranøse og gjennomsiktige med et relativt enkelt ribbenett. Hodet er velutviklet, og de fleste artene har store fasettøyne som gir utmerket syn. Kjever mangler, og munndelene er sugende eller stikkende. Larvene kan være svært forskjelligartede og opptrer i de fleste livsmiljøer. Felles for tovingelarvene er at brystet helt mangler bein.

Tovinger Diptera
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Underordnede taksoner
SubType
Tags
Vimeo video: Diptera, gul, bittelita flue
Vimeo video: Tolmerus atricapillus
Vimeo video: Eristalis interrupta
Vimeo video: Tachinidae
Vimeo video: Eristalis intricaria 5
Underordnede navn
SubType
Tags