Viftevingene utgjør kanskje den mest enigmatiske insektordenen, og slektskapet mellom disse små, parasittiske insektene og de øvrige insektordenene har vært debattert i over hundre år. Larvene og de voksne hunnene lever som endoparasitter i andre insekter, og kroppen deres har gjennomgått mange reduksjoner. Den voksne hannen er frittlevende og er utrustet med både øyne, antenner og vinger, men kroppsbygningen avviker sterkt fra andre vingede insekter. Antennene er vifteformede, øynene har en unik, bringebærlignende struktur, og framvingen har blitt redusert til en svingkølle som både i utforming og funksjon tilsvarer tovingenes modifiserte bakvinge. Det har vært foreslått at viftevingene og tovingene er nært beslektet, men det meste tyder på at viftevingene utgjør en søstergruppe til billene.

Viftevinger Strepsiptera
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Underordnede taksoner
SubType
Tags
Underordnede navn
SubType
Tags