Storsommerfuglene, eller ’macrolepidoptera’ som de ble kalt i eldre litteratur, omfatter omlag 900 norske arter eller litt over en tredjedel av vår sommerfuglfauna. Storsommerfuglene dekker dagsommerfuglene (5 familier) og nattsvermerne (16 familier), og omfatter dermed de sommerfuglgruppene som folk flest har et forhold til. De øvrige to tredjedelene av den norske sommerfuglfaunaen utgjøres av småsommerfuglene, det som tidligere ble betegnet som ’møll’, som omfatter litt over 50 familier med for det meste små arter.

  • Hepialoidea
  • Cossoidea
  • Zygaenoidea
  • Papilionoidea
  • Drepanoidea
  • Lasiocampoidea
  • Bombycoidea
  • Geometroidea
  • Noctuoidea
| Leif Aarvik | Hallvard Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk entomologisk forening
Underordnede taksoner
SubType
Tags
Underordnede navn
SubType
Tags