Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 58
Limniske 0
Terrestriske 58
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 16
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder