Kruskorallsopp.

Selv om dette er én av mange gule korallsopper, har kruskorallsopp, når man ser nærmere på den, en rekke gode skillekarakterer som kan sees med det blotte øye. Fargen er rent gul til oransjegul, foten er kort, greinene er høye og divergerende, og de ytterste smågreinene gir et kruset preg. Videre har arten rudimentære smågreiner i nedre del og gelatinøst kjøtt som sveller med alder.

Kruskorallsopp Ramaria lutea Schild
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.