Solkorallsopp.

Solkorallsopp er en ganske liten og tynnkjøttet, fargeglad art med nesten gjennomskinnelige greiner. Svært karakteristisk er de u-formete greinvinklene, som også sees i de kortspissete greintoppene.

Solkorallsopp Ramaria flavobrunnescens (G.F. Atk.) Corner
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.