Broket korallsopp.

Broket korallsopp er en vakker art, karakterisert av den rosa til oransjerøde eller rustrøde sonen med flekker øverst på foten og på de nederste greinvinklene, samt av fargeforandring ved trykk og brudd til mørke, lillabrune til purpurbrune farger.

Broket korallsopp Ramaria bataillei (Maire) Corner
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.