Mørknende korallsopp.

Denne vanlige, først gule arten kjennetegnes særlig ved at fruktlegemene endrer farge til mørk grå- til vinbrun eller purpurbrun farge ved håndtering eller brudd. Mørkning skjer også etter hvert nedenfra med alderen.

Mørknende korallsopp Ramaria testaceoflava (Bres.) Corner
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.