Dyster korallsopp.

I frisk tilstand er dyster korallsopp entydig med sin spesielle beigebrune til grårosabrune farge, riktignok hvis vi befinner oss i barskog uten innslag av bøk; det finnes nemlig et par bøkeskogsarter (hvorav en av dem kan være funnet i Norge) som virker å være svært nært beslektet med denne.

Dyster korallsopp Ramaria karstenii (Sacc. & P. Syd.) Corner
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.