Giftkorallsopp.

Giftkorallsopp er en karakteristisk art som er kraftig, har tette, laksefargete greiner og lysgule greinspisser, som står i kontrast til hovedfargen. Med en blek til lys okerfarget fot får fruktlegemene preg av tre ulike farger, og de opptrer gjerne i store, mer eller mindre sammenvokste grupper.

Giftkorallsopp Ramaria formosa (Pers. : Fr.) Quél.
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.