Gullkorallsopp.

Gullkorallsopp er kanskje den vakreste i hele korallsoppslekta. Med sine knall oransje greinspisser som lyser opp skogbunnen i kalkrik granskog, der den kommer opp av mosedekket, er dette en klassiker! Nedover greinene og øverst på foten er den lysende gyllengul. Arten kan opptre i store forekomster der det er gjenværende gammelskog innenfor utbredelsesområdet dens.

Gullkorallsopp Ramaria brunneicontusa R.H. Petersen
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.