Gul korallsopp.
  • Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen

Denne arten er gul og tilsynelatende anonym, men sammen med jodkorallsopp deler den viktige diagnostiske karakterer, som tilspisset, glatt fot, sterk og karakteristisk lukt og hygrofant/marmorert kjøtt. Typisk for gul korallsopp er også det lakserosa skjæret på greinene og egg-gule greinspisser hos ferske, utvokste fruktlegemer.

Gul korallsopp Ramaria safraniolens Christan
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.