Stilksporesopper: Ramaria flavoides-gruppen.

Ramaria flavoides-gruppen er et artskompleks som karakteriseres av en varm gul farge, rudimentære smågreiner i nedre del og gelatinøst kjøtt som sveller med alder. Disse karakterene må imidlertid avveies mot finere makroforskjeller og mikroskopiske forskjeller hos kruskorallsopp Ramaria lutea og R. primulina, som er de mest nærstående naboene til gruppen.

Ramaria flavoides-gruppen Schild
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.