Blek korallsopp.

Blek korallsopp er den eneste mykorrhiza-dannende korallsoppen som har helt blek farge som fersk, men den kan være vanskelig å identifisere i felt som eldre, når fargen blir oker som følge av modne sporer. Dette er en relativt næringskrevende barskogsart.

Blek korallsopp Ramaria pallida (Schaeff.) Ricken
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.