Jodkorallsopp.

Jodkorallsopp er gul og tilsynelatende anonym, men sammen med gul korallsopp Ramaria safraniolens deler den viktige diagnostiske karakterer, som for eksempel tilspisset, glatt fot, sterk og karakteristisk lukt (særlig i fot), samt hygrofant eller marmorert kjøtt.

Jodkorallsopp Ramaria eosanguinea R.H. Petersen
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.