Bruntuppkorallsopp.

Dette er en stor og utseendemessig ganske spektakulær art, med sprikende greiner og gulfarge bare som helt ung, før fargen blir gråblek. Allerede tidlig i voksestadiet utvikles de karakteristiske rødbrune greinspissene.

Bruntuppkorallsopp Ramaria rufescens (Schaeff.) Corner
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.