Fiolkorallsopp.

Denne arten, med et vakkert fiolettfarget belte i nedre del, er umiddelbart gjenkjennbar om man befinner seg i en kalkrik barskog uten innslag av edle lauvtrær i form av eik eller bøk. Er det eik eller bøk i nærheten kan nemlig den nærstående Ramaria fumigata også finne på å dukke opp.

Fiolkorallsopp Ramaria fennica (P. Karst.) Ricken
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.