Sitronkorallsopp. Sitronkorallsopp.

En sitron- til svovelgul (til blek) farge, karakteristisk lukt, særlig i fotbasis, og ikke minst sekundære grårosa flekker karakteriserer denne relativt vanlige arten. Den kommer tidlig og er vanligst i mellomrik granskog. Dette er også den eneste mykorrhiza-dannende korallsoppen med helt glatte sporer.

Sitronkorallsopp Ramaria gypsea Schild
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.

En sitron- til svovelgul (til blek) farge, karakteristisk lukt, særlig i fotbasis, og ikke minst sekundære grårosa flekker karakteriserer denne relativt vanlige arten. Den kommer tidlig og er vanligst i mellomrik granskog. Dette er også den eneste mykorrhiza-dannende korallsoppen med helt glatte sporer.

Sitronkorallsopp Ramaria gypsea Schild
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.