Flomlundhette er en stor og kraftig hettesopp med brunlilla hatt, reddiklukt og mørkfiolett skiveegg.

Beskrivelse

Flomlundhette er en stor og kraftig hettesopp med en hatt som kan bli opptil 50 mm i diameter. Hatten er brun-lilla og blekner mot blekt brunlig med alderen, som regel med et fiolett anstrøk. Skivene er brun-lilla med en mørkfiolett skiveegg. Lukten er tydelig reddikaktig.

Flomlundhette kan bare forveksles med den mer kjente lundreddikhette, en art som typisk vokser i bøkeskog og som for eksempel er godt kjent fra danske bøkeskoger, men som i Norge for det meste er funnet under or og unntaksvis under gran i Midt-Norge. Begge arter er sjeldne i Norge og kan bare skilles sikkert ved hjelp av mikroskop eller DNA-sekvensering. Mikroskopisk skilles de på at flomlundhette har sporer som er bredere enn 4 mm, mens sporene er smalere enn 4 mm hos lundreddikhette.

Lenker til forvekslingsarter

Økologi og utbredelse

Flomlundhette forekommer om høsten og vokser under or eller unntaksvis under gran.  Den er først og fremst kjent fra Finland og er foreløpig bare funnet ett sted i Norge (Lesja, Innlandet). Funnet er bekreftet med DNA-sekvens.