Beskrivelse

Alvehette er en mellomstor, forholdsvis mørk hettesopp, som lett identifiseres mikroskopisk på grunn av store, spindelformede, glatte cystider som er tett besatt med korte utvekster i midtpartiet. Skivene er grå og forholdsvis bredt tilvokste, og stilken er mørk. Den lukter vanligvis ikke, men kan av og til ha en svak mellukt. En mulig forvekslingsart er Mycena silvae-pristinae, som er funnet i Danmark, men foreløpig ikke i Norge. Den skilles på at de korte utvekstene er plassert på spissen av cystidiene og ikke rundt midten. Alvehette kan finnes både i skog og myr og i åpen grasmark og forekommer om høsten. I Norge er den relativt sjelden.

Forvekslingsarter