Mycena romagnesiana er en relativt stor, blek hettesopp som likner rynkehette, men har en fruktaktig lukt.

Beskrivelse

Mycena romagnesiana har en hatt som kan bli opptil 50 mm i diameter. Hatten er blekt grå-brun til blekt oransje-brun og blekner med alderen til mer eller mindre kremfarget med hvit kant. Skivene er kremhvite, og lukten er fruktaktig. Smaken er ikke distinkt. Den kan lett forveksles med den svært variable rynkehette, som har en tydeligere stripet hatt og mangler den fruktaktige lukten. Dessuten smaker rynkehette tydelig av mel.

Mikroskopisk skilles de to artene ved at Mycena romagnesiana har kortere sporer og nesten glatte hyfer i hatt- og stilkhud. I tillegg har cheilocystidiene oftest færre og kortere utvekster.

Mycena romagnesiana. 1. Hatthudshyfer. 2. Cheilocystidier. 3. Sporer. 4. Basidium. 5. Stilkhudshyfer.

Lenker til forvekslingsarter

Økologi og utbredelse

Mycena romagnesiana er kjent fra Mellom-Europa, hvor den forekommer om høsten og vokser på gamle stubber av bøk. I Norge er den registrert med ett funn fra Vestland fylke. Funnet er bekreftet med DNA-sekvensering.