Mycena nucicola er en liten, hvit hettesopp som vokser på hasselnøtter som ligger på bakken.

Beskrivelse

Mycena nucicola er en liten, hvit hettesopp som først og fremst vokser på nedfalne hasselnøtter på bakken. Hele soppen er hvit, hatten er bare 1,5-3 mm i diameter og har en pudret eller kornet overflate som med alderen blir nesten glatt. Stilken er tydelig håret og er festet til substratet med en bitteliten basalskive (eller sokkel). Cheilocystidiene er kølleformede med vortete utvekster og med eller uten en kort til lang, glatt hals. Hatthuden er dekket av store, runde, vortete celler (acanthocysts).

1. Acanthocysts. 2. Cheilocystidier. 3. Basidium. 4. Spore. 5. Endeceller av hyfer på basalskiven.

Forvekslingsarter

Mycena nucicola er svært lik pudderhette Mycena tenerrima, som også i sjeldne tilfeller kan forekomme på hasselnøtter. De to artene kan i prinsippet bare skilles ved hjelp av mikroskop. Mens pudderhette har 2-sporete basidier, bredt ellipsoide sporer og rikelig med bøyler har Mycena nucicola 4-sporete basidier, smale, nesten sylindriske sporer og tilnærmet fravær av bøyler. Den sikreste forskjellen finner man imidlertid i hyfene på basalskiven, hvor endecellene er glatte hos pudderhette mens de er tett besatt med vorter og små utvekster hos Mycena nucicola

Økologi og utbredelse

Mycena nucicola vokser først og fremst på nedfalne hasselnøtter på bakken. Den er sjelden, men er trolig også oversett og forvekslet med pudderhette.