Beskrivelse

Cheilocystidier, hatthudshyfe, sporer, caulocystidier og stilkhudshyfe.

Kantblodhette er en liten til mellomstor hettesopp med brunlig hatt med rosa til vinrødt skjær. Den har skiver med rødbrun egg og blodrød væske i hatt og stilk, som kommer til syne i brudd. Cheilocystidiene har lang, tilspisset hals. Blodhette mangler den rødbrune skiveeggen og vokser på ved. Rødkanthette vokser også på ved og har ikke farget væske i hatt og stilk. Kantblodhette forekommer sommer og høst både i løv- og barskog. Den er utbredt over hele landet og er temmelig vanlig.

Forvekslingsarter