Beskrivelse

Klisterhette er en liten til mellomstor, gråbrun hettesopp med klebrig hatt og stilk og nedløpende skiver med elastisk, avtrekkbar egg. Den sjeldne tjømehetten likner, men skiller seg ved at den har noe større sporer og kølleformede cheilocystidier med grove utvekster. Den vokser i grasmark og er ikke funnet i barskog. På grunn av klebrigheten på hatt og stilk kan klisterhette også bringe tankene mot flåhette, men denne har gjerne fruktlegemer med mer eller mindre innslag av gulfarge, noe klisterhette ikke har. Flåhette har heller ikke nedløpende skiver. En annen art med svakt klebrig hatt og stilk er furuhette. Den har imidlertid ikke avtrekkbar hatthud og skiveegg og er helt annerledes mikroskopisk. Klisterhette forekommer om høsten og vokser gruppevis i nålestrø under bartrær. Den er vanlig og utbredt over hele landet.

Forvekslingsarter