Beskrivelse

Barkhette er en liten, vakker vinrød hettesopp som vokser på mer eller mindre mosekledte stammer av edelløvtrær. Den har runde sporer, cheilocystidier med lange, fingeraktige utvekster og lange divertikulate caulocystider. Den forekommer ofte i stort antall og vokser ikke sjelden sammen med blå barkhette. Gamle, avblekete eksemplarer av de to artene kan være vanskelige å skille i felt. Blå barkhette har imidlertid kortere caulocystider. Barkhette forekommer om høsten og i milde perioder om vinteren, og opptrer vanligst etter kraftig nedbør. Den er temmelig vanlig på sør-østlandet, mer sjelden andre steder.

Forvekslingsarter