Beskrivelse

Cheilocystidier, sporer, basidium, hatthudshyfer og stilkhudshyfer med caulocystidier.

Konglehette er en mellomstor til stor hettesopp som vokser om våren på nedfalne grankongler. Hatten er daddelbrun og som oftest helt ustripet; den lukter nitrøst og har glatte cheilocystidier og glatte hyfer både i hatt- og stilkhud. I tillegg mangler den bøyler. Også andre nitrøst luktende hettesopper kan forekomme i samme habitat om våren, og særlig vårluthette kan være en mulig forvekslingsart. Den vokser oftest på morkne stubber, men kan også finnes på nedgravde grankongler. Den har imidlertid 2-sporede basidier, cheilocystidier med grove utvekster og divertikulate hyfer i hatt- og stilkhud. Konglehette er temmelig vanlig i granskog på Østlandet opp til Trøndelag.

Forvekslingsarter