Beskrivelse

1. Hatthudshyfer, 2. Cheilocystidier, 3. Sporer, 4. stilkhudshyfe

Gulgrønnhette er en mellomstor hettesopp med gulgrønn hatt, lukt av iodoform og med cheilocystidier tett besatt med vorter og korte utvekster. Den vokser om høsten i kystnære sanddyner og grasmark. Den har knapt noen forvekslingsarter i Norge, men kan likne jodoformhette, som har samme lukt og liknende farger, men som vokser på ved i løvskog. I Norge er gulgrønnhette naturlig nok sjelden, siden den har få naturlige voksesteder.

Forvekslingsarter