Beskrivelse

En liten hvit til brun-beige hettesopp som vokser om høsten på mer eller mindre mosekledde stammer av edelløvtrær. De hvite skivene er bredt tilvokste til noe nedløpende. Mikroskopisk kjennes krembarkhette på runde sporer, glatte cheilocystidier og glatte hatthudshyfer med grove, avrundede utvekster. Den kan forveksles med blek barkhette, som imidlertid ikke har nedløpende skiver, og som mikroskopisk blant annet skilles på hatthudshyfer med tynnere utvekster og ellipsoide sporer. Kvisthette har noe nedløpende skiver, men sporene er ellipsoide, og hatthudshyfene har tynnere utvekster. Krembarkhette forekommer om høsten og er forholdsvis vanlig i sørlige deler av landet.

Forvekslingsarter