Beskrivelse

Prydhette er en mellomstor, nydelig farget hettesopp, med rødbrun hatt og gul stilk. Cheilocystidiene er glatte og spoleformede, og hatthudshyfene har grove, oppsvulmede utvekster. Den kan vanskelig forveksles med andre arter, og kjennes også lett i felt på grunn av den gule stilken. Den vokser sommer og høst mer eller mindre i knipper på løvved. Prydhette er utbredt i Sør-Norge og er relativt hyppig registrert. Den er imidlertid ikke så vanlig, og blir nok registrert fordi den er lett kjennelig.