Hunn av Andricus rhyzomae klekt fra vintergall.

Andricus rhyzomae er en lite kjent art. Vintergallen vokser skjult nede ved basis på små eiketrær, og har en rund overflate og lys farge under voksestadiet. På ettersommeren blir gallen brun og vedaktig. Arten har få funn i Norge, og kan lett forveksles med nærstående arter.

Kjennetegn

Sommergallen er kryptisk og utvikler seg inne i bladnerven på eikeblad. 

Vintergallen har en rund overflate og lys farge under voksestadiet. Den blir brun når den forvedes og får riller på overflaten. Når vepsen klekkes etterlater den seg et hull på siden av spissen av gallen. Ofte finner man gallen ved basis på unge eiketrær, eller på greiner som ligger langs bakken skjult i vegetasjonen. 

Partenogenetisk hunn: Antennene er mørke med 14 antenneledd. Hodet er mørkt rødbrunt. Munndelene er brune. Mellomkroppen er mørk brun med noe mørkere langsgående ryggstriper. Behåringen på mellomkroppen er lang. Notauliene har full lengde, mens midtfura på ryggsiden kun har halv lengde. Vingeskjellene (tegulae) er mørkebrune. Skutellum er mørkt og tett punktert med lang overliggende behåring. Skuttellgropene er adskilte. Mesopleuron er glatt med noe punktuering i bakkant. Midtre del av mesopleuron er uten behåring. Beina er rødbrune med mørkere legg og tars. Vingene har mørkebrune ribber og hår. Bakkroppen er mørkerød med tydelige adskilte segmenter. Kraftig behåring på undersiden bak. Lengde ca. 4,1 mm.

Hunn: Ikke beskrevet.

Hann: Ikke beskrevet.

Vertsforhold

Vintergallen dannes i barken på eik, mens sommergallen dannes i bladribbene på eikeblad. 

Vintergall av Andricus rhyzomae. Fra Kristiansand, Vest-Agder.

Utbredelse

Arten er sjelden og kun funnet ved et par lokaliteter i Kristiansand, Vest-Agder. 

Forvekslingsarter

Arten er lett å forveksle med den mer vanlige Andricus sieboldi og A. quercuscorticis. Det hersker forøvrig stor usikkerhet om hvilke sommergaller som tilhører hvilke arter ettersom disse er små og kryptiske. Her vil DNA-strekkoding kunne gi nye svar.