Silkeknappgallveps Neuroterus numismalis kan være lokalt tallrik med mange vintergaller på undersiden av eikeblader. Én larve utvikler seg i hver "knapp" og overvintrer og klekker påfølgende vår. I Norge er arten lokalt vanlig på Østlandet.

Kjennetegn

Sommergallen er mer kryptisk og ligner en blemme på eikebladet med et midtpunkt med striper/riller ut fra midten og ut mot kanten av blemmen.

Vintergallen er en karakteristisk gylden knappegall med kulerund form og med en fordypning i midten. Den har gyllenbrun behåring. 

Partenogenetisk hunn: Antennene er mørk brune med et kort førsteledd (scapus) og et langt rundt andreledd (pedicellus). Tredjeleddet er langt. Til sammen er det 15 antenneledd. Hodet er svart med noe struktur og med gule punktøyne (ocelli). Munndelene er brune. Mellomkroppen er skinnende svart med lyse hår. Ryggsiden har en svak læraktig ("leathery") struktur. Det er korte notaulier som starter forfra og går bak mot skutell. Det er ingen midtfure imellom notauliene. Vingeskjellene (tegulae) er lyse. Skutellet er hårete med struktur, og bare én skutellgrop. Mesopleuron har struktur og behåring i øvre del. Beina er gule, men blir gradvis mørkere inn mot de mørke hoftene. Vingene er lange med mørke ribber og hår. Bakkroppen er skinnende mørk brun, men lysere under og har tydelig adskilte segmenter med hår bakerst. Lengde ca. 2,5 mm.

Hunn: Antennene er gulbrune med et tykt og hårete førsteledd (scapus), eggformet andreledd (pedicellus) og et langt tynt tredjeledd. Tilsammen er det 14 antenneledd. Hodet er mørkebrunt, skinnende og svakt ruglete. Munndelene er brune. Mellomkroppen er skinnende brun og med glatt ryggside uten særlig behåring. Ryggsiden mangler notaulier og midtfure. Skutellet er lite og avrundet og det er bare én skutellgrop. Mesopleuron er skinnende med langsgående struktur. Beina er brune og hårete, men lysere mot tarsene. Vingene har mørke ribber og hår. Bakkroppen er brun og skinnende med noe hår i bakkant. Segmentene er tydelig adskilte. Lengde ca. 2,1 mm.

Hann: Antennene er lysegule med et kort og tykt andreledd (pedicellus). Tilsammen er det 15 antenneledd. Hodet er mørkebrunt. Munnpalpene er rødbrune og kjevene mer brune. Mellomkroppen er brun på sidene og mørkere på ryggsiden. Ingen notaulier eller midtfure. Vingeskjellene (tegulae) er lyse. Skutellet med svak skulptur og adskilte skutellgroper. Mesopleuron er matt. Beina er mørkere innerst og rødbrune mot tarsene. Vingene har mørke ribber og jevn behåring og en åpen radialcelle. Bakkroppen er brun med en mørkere underside, en lang tynn petiole og med tydelig adskilte segmenter. Lengde ca. 1,9 mm.

Vertsforhold

Begge generasjonene benytter eikeblader som voksested for gallene.

Utbredelse

Lokalt vanlig på Sør- og Østlandet.

Forvekslingsarter

Gallene kan ikke forveksles med gallene fra andre arter, men de voksne gallvepsene kan forveksles med de andre Neuroterus-artene.