Neuroterus quercusbaccarum er kanskje den vanligste gallvepsen i Norge, og kan bli veldig tallrik på bladene av eik. Ofte kan undersiden av et blad bli fullstendig dekket av vintergallene. I mai/juni finner du sommergallen, som på mange måter ligner druer, innimellom eikeblomstene. I Norge er arten funnet nord til Sogn.

Klekking av partenogenetiske hunner av Neuroterus quercusbaccarum.

Kjennetegn

Sommergallene ligner små druer og er oppsvulmet og gjennomsiktige og har ett larvekammer i midten. Den voksne vepsen spiser seg ut av gallen før den visner. 

Vintergallene kan bli svært tallrike på undersiden av eikebladene, og de ligner små pannekaker (ca. 3–5 mm i diameter). De kjennes igjen på de brune hårene på overflaten.

Partenogenetisk hunn: Antennene er mørke, men med lysere første- og andreledd (scapus og pedicellus) og et normalt tredjeledd. Til sammen 15–16 antenneledd. Hodet er svart og hårløst. Munndelene er brune. Mellomkroppen er svart og skinnende med få hår og noe struktur på oversiden. Notauliene har full lengde, men ingen midtfure imellom dem. Vingeskjellene (tegulae) er gylne. Skutellgropene er ikke adskilte. Skutellet er glatt og hårete. Mesopleuron er skinnende med langsgående struktur. Beina er hårete og mørkebrune med lysere ledd. Vingene er lange med spesielt mørke ribber og jevn behåring. Framvingen har et skyggefelt. Bakkroppen er skinnende svart med en lysere ende og tydelig adskilte segmenter. Lengde ca. 2,5 mm.

Hunn: Antennene har 15 antenneledd og er gulbrune med gule første- og andreledd (scapus og pedicellus) og et langt tredjeledd. Hodet er mørkt brunt og skinnende. Munndelene har lyse palper og mørkebrune kjever. Mellomkroppen er mørkebrun og skinnende. Det er ingen notaulier eller midtfure. Beina er gule og hårete. Vingene har mørke ribber og lyse hår. Bakkroppen er mørk brun og har tydelig adskilte segmenter. Lengde ca. 2,7 mm.

Hann: Antennene har 15 antenneledd, er lyse og med et langt tredjeledd. Hodet er mørkebrunt med fremoverlagt behåring. Munndelene er mørke. Mellomkroppen er mørkebrun, skinnende, uten hår og med en glatt ryggside. Det er ingen notaulier eller midtfure. Vingeskjellene (tegulae) er lyse. Det er én skutellgrop. Mesopleuron er glatt med noe struktur i øvre del. Beina er lange og lyse. Vingene er lange med lyse hår og mørke ribber. Bakkroppen er mørkebrun med en lang og tynn petiole. Lengde ca. 2,9 mm.

Vertsforhold

Sommergallen dannes i hannraklene hos eika under blomstring, mens vintergallen dannes på undersiden av eikeblader. Gallene faller av på høsten og svulmer opp på bakken. Vepsen klekker påfølgende vår.

Utbredelse

Funnet nord til Sogn og Fjordane.

Forvekslingsarter

Skiller seg fra gallen til N. albipes ved at gallen til Neuroterus quercusbaccarum har brun behåring. 

Når vintergallene faller til bakken om høsten, svulmer de opp og blir rundere i formen.

Innbydende sommergaller av Neuroterus quercusbaccarum.