Karakterer som er typiske for slekten Ceroptres er følgende: langt pronotum, bakroppsledd (tergitt) 2–7 er tydelig adskilte, petiole er glatt og skinnende, eggleggingsbrodd hos hunnen er kort, det er få og korte ansiktsstriper og de har en vertikal grop mellom antennefestene.