Synergus crassicornis er inkvilin og danner ikke egne galler. Den benytter flere gallvepsarter som verter. Arten har tydelig punktuering på bakre halvdel av bakkroppen. I Norge er arten kjent fra Østlandet.

Kjennetegn

Hunn: Antennene er brune og med 14 antenneledd. Hodet er svart, hårete og skulptuert. Munndelene skittengule. Mellomkroppen er mørkebrun med en ryggside som har 3/4 lengde på notauliene og ingen midtfure imellom dem. Vingeskjellene (tegulae) er nøttebrune. Skutellet er hårete og skulptuert. Mesopleuron har kraftig langsgående stripestruktur. Beina er brune og hårete, men med lysere farge rundt leddene. Vingene har gylne ribber og jevn behåring og en lukket radialcelle. Bakkroppen er mørk og skinnende og med tydelig punktuering på bakre halvdel. Lengde 1,4–3,6 mm.

Hann: Ligner hunnen, men har 15 antenneledd. Antennenes tredjeledd er bredt ved basis og i enden og nesten dobbelt så langt som fjerde ledd. Lengde 1,3–3,2 mm.

Vertsforhold

Utbredelse

Finnes trolig der vertene er utbredt i Norge. Registrerte funn fra Østlandet.

Forvekslingsarter

Mange av Synergus-artene er lette å forveksle med hverandre.