Saphonecrus connatus er inkvilin hos Andricus quercusradicis og lager ikke egne galler. Arten er vanlig i Sør-Norge. 

Kjennetegn

Slekten Saphonecrus skiller seg fra slekten Synergus ved at hunnen vanligvis har 13 antenneledd, mens hannen har 14. De har åpen radialcelle, mens de fleste Synergus har en lukket radialcelle.

Hunn: Antennene er gule og med 13 antenneledd. Første antenneledd (scapus) er mørkebrunt, andreleddet (pedicellus) er langt som et normalt ledd, mens tredjeleddet er kort. Hodet er svart til mørkebrunt farget. Munndelene er gule. Mellomkroppen er noe hårete med mikrostruktur. Ryggsiden har halv lengde på notauliene og ingen midtfure imellom. Vingeskjellene (tegulae) er brune. Skutellgropene er adskilte. Mesopleuron har langsgående struktur. Beina er gule med mørkere hofter. Vingene har lysegule ribber og jevn behåring, med en åpen radialcelle. Bakkroppen er mørk og skinnende med ett "hovedsegment" uten punktuering. Lengde 1,3–1,6 mm.

Hann: Antennene har 15 antenneledd og er gule med mørkere ender. Førsteleddet (scapus) er mørkebrunt og andreleddet (pedicellus) er kort. Tredjeleddet er kraftig bøyd. Hodet er mørkt med lyse hår. Munndelene er gule, men kjevene har en mørk kant. Mellomkroppen er mørkebrun. Ryggsiden har ufullstendige notaulier og ingen midtfure. Mesopleuron er skinnende med langsgående furer i øvre og nedre del, men med et glatt felt i midten. Beina er gule. Vingene har gule ribber og hår og radialcellen er åpen. Bakkroppen er mørk og skinnende, og den har ett hovedsegment uten punktuering. Lengde 1,1–1,8 mm.

Vertsforhold

Arten er kjent som inkvilin hos kjønnet generasjon av Andricus quercusradicis.

Utbredelse

Den finnes trolig der hvor verten er utbredt i Norge. Registrerte funn på Østlandet.

Forvekslingsarter

Mange av artene i Synergini-gruppen er lette å forveksle med hverandre.