Arten danner ikke egne galler, men er inkvilin og parasitterer gallen til Diplolepis mayri og Diplolepis eglantariae. Arten skiller seg fra nærstående arter ved at den ikke har heldekkende struktur på mesopleuron. I Norge finnes den nord til Trøndelag.

Kjennetegn

Kjennetegnes ved blant annet en lukket radialcelle og mye hår i basis av første bakkroppsledd.

Hunn: Ligner Periclistus brandtii. Antenner med 13 ledd. Mellomkroppen med ufullstendige notaulier og kort eller ingen midtfure. Mesopleuron er delvis skinnende, delvis med langsgående stripestruktur. Lengde 2,0–2,5 mm.

Hann: Ligner hunnen og hannen til P. brandtii. 14 antenneledd. Tredjeleddet er bøyd og bredt i tuppen. Lengde 1,4–1,8 mm.

Vertsforhold

Inkvilin på rosegallen til Diplolepis mayri og Diplolepis eglantariae.

Utbredelse

Vanlig på Sør- og Østlandet. 

Forvekslingsarter

Skilles fra Periclistus brandtii ved at P. caninae ikke har heldekkende struktur på mesopleuron.